>
you're reading...
Ajans

Azınlıkların 75 yıl önce el konulan mal varlıkları asli sahiplerine iade edilecek

Ayrupa’nın ise en büyük ahşap binası olarak 1800’lü yılların sonunda Mimar Alexandre Vallaury’e yaptırılan Büyükada Rum Yetimhanesi

Hükümet, azınlık (cemaat) vakıfları ile ilgili tarihi bir karara imza attı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bu akşam gerçekleşecek farklı inanç gruplarının temsilcileri ile iftar buluşması öncesi, cemaat vakıflarının 75 yıl önce el konulan veya Hazine adına tescil edilen mal varlıklarının asli sahiplerine iadesine imkan sağlandı. Resmi Gazete’de yeni yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurumları adına tescilli olan, aralarında mezarlık ve çeşmelerin de bulunduğu mal varlıkları cemaat vakıflarına devredilecek. İlgili vakıfların 12 ay içinde başvurması ve Vakıf Meclisi’nin olumlu görüşü ile iade işlemi gerçekleşecek. Hükümet attığı adımla ilk defa azınlık vakıflarına el konulan taşınmazları ile ilgili tazminat verilmesini de karara bağladı. Azınlık vakıflarına ait olmakla birlikte Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi adına kaydedilen veya 3. şahıslara geçen gayrimenkuller için “rayiç değeri” üzerinden değer tespiti yapılarak cemaat vakıflarına ödeme yapılacak. Ödemeyi Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü üstlenecek.
Cemaat vakıflarının avukatı Kezban Hatemi düzenlemeyi, “Bu büyük devrim. Askeri vesayet sonrası atılan en büyük adımlardan biri” olarak tanımladı. Düzenleme ile cemaatlerin kiliseleri, gayrimenkulleri ve belediye kanuna aykırı olarak el konulan mezarlıklarının bile iade edileceğini aktaran Hatemi, “Öyle bir işlem ki bu; Hazine veya devlet kurumu gayrimenkulü 3. kişiye sattıysa bedeller tespit edilip cemaat vakıflarına ödeniyor. Cumhuriyet tarihinin yüz karası bir durumu ortadan kaldırmaya yönelik çok büyük adım” dedi. Hatemi, bugün Başbakan Erdoğan ile yapacakları iftar öncesi sorunlarının çözüldüğünü belirterek, şöyle dedi: “Devleti ihkak-ı hak yaptığı yani mal varlığına kendiliğinden el koyduğu vatandaşına tazminat ödeyeceğini söylüyor. Bu büyük devrimdir. Hakkın ihlalini gidermek, eşit vatandaşlık uygulamasına geçmektir. Bugün hükümetle ikinci iftarımız olacak ve ikinci iftara kalmadan sorun çözüldü.
Hukuk Profesörü Dr. Hüseyin Hatemi de yayınlanan kararnamede ile ilk defa gayrimenkullere ilişkin tazminattan bahsedildiğini belirterek, “3. kişiye devredilmiş olsa da mal varlıkları için tazminat ödenecek. Bu da AİHM kararları beklenmeksizin hakkın teslimi anlamında olumlu bir gelişme. Hukukun gereği hukuk devleti tarafından gerçekleştiriyor” değerlendirmesi yaptı.
Azınlıkların Vakıflar Meclisi’ndeki temsilcisi Laki Vingas, şunları söyledi: “Bu, cemaatlerin ufkunu açan çok değerli bir kararname. Cemaatlerde büyük rahatlama olacak. Şişli Rum Mezarlığı, Yeniköy, Boyacıköy gibi önemli mezarlıklar dahil 50 dolayında böyle mezarlık, Karaköy’de Galata Okulu, Kandilli’de Musevi cemaatinin önemli arazileri var.”

1964 sonrası Rum vakfının ve Patrikanenin hukuki yolları denemesi 2007 yılıyla beraber AİHM’ne taşındı. 29 Kasım 2010 tarihinde Büyükada Rum Yetimhanesi tapusu Fener Rum Patrikanesine verildi

Türkiye’yi uluslararası kamuoyunda zor durumda bırakan azınlık vakıflarına ait gayrimenkul sorunu Sultan UÇAR / Haber Türk 4.06.2009
Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı’nın AİHM’de kazandığı mülkiyet hakkı davasının emsal gösterilerek yeni davalar açılması ve ödenmesi gereken tazminat miktarının artması üzerine bu tür davaların önünü kapatmak için cemaat vakıflarından, talep ettikleri gayrimenkuller için başvurmaları istenmişti. Türkiye, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi’nde (AİHM) açılan davalarda ödemesi gereken tazminat miktarı 100 milyon TL’ye ulaşınca, bu tazminatları en aza indirmek için, azınlık cemaatleri için hayati önem taşıyan bir kararı yürürlüğe koydu. Vakıflar Kanunu’na 20 Şubat 2008’de eklenen geçici maddeyle, azınlık vakıflarının devlet tarafından el konulan gayrimenkulleri iade edilmesi yörüngeye oturtulmuştu. Böylece azınlık vakıflarının büyük çoğunluğunu AİHM’e taşıdığı, bir kısmı hakkında ise halen iç hukuk mücadelesi süren gayrimenkullerin dava sonuçları beklenmeden devredilmesinin önü açılmıştı.
Şimdiye kadar 17 azınlık cemaati vakfı tam 172 gayrimenkul için resmi başvuruda bulundu. Devredilmesi talebiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvurular sonrasında tapular masaya yatırıldığında çok sayıda bina, otopark, otel, okul, köşk, konak ile paha biçilemez arazi ve çok katlı apartman olduğu ortaya çıktı. Birçoğu istanbul’un Nişantaşı, Osmanbey, Taksim, Arnavutköy, Bebek gibi gözde semtlerinde olan bu gayrimenkullerin tahmini değerinin milyar doları bulduğu anlaşıldı.
Boğaz ön görünümünde yer alan Türkiye’deki gayrimüslimler, Lozan Anlaşması’yla azınlık statüsü kazandı. Anlaşmadan 3 ay sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti, mübadeleyle sayıları iyice düşen azınlıkların haklarını kabul etmesine rağmen, 3 yıl sonra çıkarılan Medeni Kanunla bu durum sınırlandırdı. Ardından azınlık vakıflarının paha biçilmez gayrimenkulleri, 1936 Beyannamesi de kullanılarak süreç içinde devlete geçti. Ancak Türkiye AB adayı olduktan sonra AİHM kararlarını tanımayı kabul edince, birçok kurum ya da kişi gibi azınlık vakıfları da haklarını bu mahkemede aramaya başladı. Arnavutköy’de çok katlı apartmanlardan oluşan bir sokağın neredeyse tamamı talep edildi. Bebek Ayazbostan Sokak’ta 5-6 katlı tam 17 apartman da talep edilen gayrimenkuller arasında. Emirgan Zengerdan Sokak’ta 48 ve 50 numaralar arası 3 binanın değeri 3 milyon dolar, Halaskargazi Caddesi İnci Sineması yanmmdaki Arno Apartmanı’nın değeri 1.8 milyon dolar, Taksim-Talimhane Meşrutiyet Caddesi’ndeki 4 katlı otelin değeri ise 7 milyon doları buluyor. Resmi başvurusu yapılan mülkler arasında en çok başvuru 32 gayrimenkul ile Beyoğlu ilçesinde yapıldı. En çok başvuruyu ise Ortodoks Rum Patrikliği’ne tabii olan Balıklı Rum Hastanesi Vakfı yaptı. Vakıfların istediği 172 gayrimenkulun yaklaşık 100″ünü vasiyet yoluyla intikal edip. daha sonra devletin azınlık vakıflarının rr.ülkiyet edinme haklarını : cırlaması nedeniyle tekrar bağışçıya devredilen gayrimenkuller oluşturuyor, özellikle 1940 ve 1960’lı yılları kapsayan, bu nedenle hayırseverlerin büyük bir kısmı hayatını kaybettiği ve mirasçıları da kalmadığı için hazineye geçen bu gayrimenkullerin iadesinde sıkıntı yaşanmayacak.
BAŞVURAN 17 VAKIF
1-Yenimahalle Ayayani Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı
2-Ortaköy Aya Foka Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı
3-Arnavutköy Aya Strati Taksiarhi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı
4- Gedikpaşa Ermeni Protostan Kilisesi ve Mektebi Vakfı,
5-Sarmaşık Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı
6-Ortaköy Meryem Ana Kilisesi, Mektebi ve Mezarlığı Vakfı
7-Yedikule Surp Pırgıç Ermeni Hastanesi Vakfı
8-Yeşilköy Aya Stefanos Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı
9-Balıklı Rum Hastanesi Vakfı
10-Feriköy Surp Vartanans Ermeni Kilisesi Vakfı
11-Beyoğlu Surp Gazer Ermeni Katolik Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı
12-Şişli Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı
13-Boyacıköy Surp Yeris Mangans Ermeni Kilisesi ve Mezarlığı Vakfı
14-Balat Surp H’eşcağabet Ermeni Kilisesi ve Mezarlığı Vakfı
15-Narlıkapı Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi Vakfı
16-Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri Mektepleri Vakfı
17-Beşiktaş Surp Astvazazin Meryem Ana Ermeni Kilisesi Vakfı
İSTENEN MİLYAR DOLARLIK GAYRİMENKULLER:
ŞİŞLİ
(Beyoğlu Surp Gazer Ermeni Katolik Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı, Balıklı Rum Ermeni Hastanesi Vakfı, Şişli karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı)
* Ermeni mezarlığı civarında Şahmerdan Sokak’ta 5 katlı bina – 500 bin TL
* Hilton Otel’i yakınında Elmadağ caddesi’nde 368 metrekare otopark – 700 bin TL
* Şişli Camii yanında 5 katlı apartman – 1 milyon 500 bin dolar
* Kurtuluş Caddesi’nde 6 katlı bina – 1 milyon dolar
* Kurtuluş Caddesi’nde 5 katlı mesken – 800 bin dolar
* Pangaltı’nda 3 katlı ev – 500 bin tl
* Kurtuluş caddesi’nde 6 katlı 2 blok bina – 2 milyon dolar
* Halaskargazi Caddesi’nde 2 katlı mağaza – 1 milyon dolar
* Halaskargazi Caddesi İnci Sineması yanı Arno Apt. 5 katlı mesken – 1 milyon 800 milyon dolar
* Nişantaşı Rumeli Caddesi’nde 2 katlı tekstilci – 1 milyon 200 bin dolar
* Osmanbey’e yakın boş kagir ev – 850 bin TL
* Cumhuriyet mahallesi müstakil mesken – 250 bin TL
* Şişli’de boş müstakil mesken – 200 bin TL
ADALAR
(Balıklı Rum Ermeni Hastanesi Vakfı’nın Büyükada ve Heybeliada’da 1’i arazi olmak üzere çoğunluğu iskeleye yakın ahşap köşk ve konaklardan oluşan talep ettikleri 10 gayrimenkul)
*Büyükada-İcra Sokak’da 85 ada 134 parselde yer alan 5 katlı 15 daireli bina(Değeri 2.250 milyon $)
*Kadıyoran’da 242 ada ve 41 parselde 1764 metrekare arazi üzerinde ahşap köşk(Değeri 1 milyon dolar)
*Kıdıyoran Burnu’nda 73 ada 11 parselde arazi (Değeri ancak bir eksper heyeti ile biçilebiliyor. Tahmini bedel 5 milyon dolar olarak öngörülüyor)
*Mekik Sokak ve Zağnos Paşa Sokağın kesiştiği köşede tam çarşıda 34 ada 17 parsel de müstakil konut(değeri ortalama 400 bin TL)
*Büyükada Çarşı’sına yakın Kıvılcım Sokak’da 14 ada 17 parseldeki köşebaşında 2 katlı yığma bina(Değeri 250 bin TL civarında)
*Nedimdoğan Sokak’da 242 ada 41 parselde yer alan 2 katlı müstakil ev(150 bin dolar civarı)
*Büyükada’da 82 ada 9 parselde yer alan İskele Meydanı’nda 3 katlı köşk(değeri 1.6 milyon dolar)
*Malül Gazi Caddesi’nde 50 ada 4 parseldeki 3 katlı yığma bina (250 bin TL)
*Nevzat Bey Sokak’da 135 ada 11 parseldeki 2 katlı ahşap ev (500 bin TL)
*Refah Şehitler Caddesi’nde müstakil konut
BEYOĞLU
Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’nın büyük bir kısmı Taksim merkeze ve İstiklal Caddesi’ne çok yakın turizm bölgesinde yer alan talep ettiği gayrimenkuller
* Taksim Meydanı’nın bulunduğu Bülbül Mahallesi’nde 5 katlı apartman – 700 bin TL
* Taksim Gezi Parkı yakınında Feridiye Caddesi’nde 2 katlı işyeri – 1 milyon dolar
* Dolapdere Taksim Caddesi’nde 6 katlı konut ve işyeri – 500 bin TL
* Taksim Meydana yakın Kocatepe Mahallesi’nde 5 katlı konut+işyeri – 700 bin TL
* Taksim Meydana çıkan Topçu Caddesi’nde 6 katlı konut – 1 milyon TL
* Kemankeş Mahallesi’nde 2 katlı otopark –
* Katip Çelebi Mahallesi’nde 3 katlı işyeri – 600 bin TL
* Asmalı Mescid’de 6 katlı han – 900 bin dolar
* Bostan Mahallesi’nde 5 katlı apartman –
* Şehit Muhtar Mahallesi’nde 5 katlı iş hanı – 750 bin TL
* Katip Çelebi Mahallesi’nde 6 katlı konut+işyeri –
* Kamer Hatun Mahallesi’nde 4 katlı konut+işyeri – 600 bin TL
* Tomton Mahallesi’nde 4 katlı mesken – 1 milyon dolar
* Büyükparmakkapı Sokak’ta 6 katlı işyeri – 1 milyon 200 bin TL
* Kumbaracı Yokuşu’nda kagir ev –
* Necatibey Caddesi’nde 6 katlı işyeri – 1 miyon 500 bin dolar
* Müeyyidzade Mahallesi’nde 2 katlı işyeri –
* Kemankeş Mahallesi’nde tek katlı kagir işy –
* Mumhane Caddesi’nde 3 katlı işyeri –
*Sadri Alışık Sokakta 284 metrekare üzerinde 2 katlı bina – 900 bin dolar
* Kurdele Sokakta 3 katlı mesken –
* Hüseyinağa Mahallesi’nde 6 katlı iş hanı
* Kalyoncu Kulluk Mahallesi’nde 3 katlı kagir bina – 350 bin dolar
* Taksim Yağhanesi Sokakta 4 katlı işyeri –
* Hasnun Galip Sokakta 5 katlı işyeri (yeni apartman) –
BEYOĞLU-2-
Şişli Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı, Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektebi Vakfı’nın talep ettiği Beyoğlu’ndaki gayrimenkuller
* Bankalar Caddesi’nde 3 katlı iş hanı
* Taksim-Talimhane Meşrutiyet Caddesi 4 katlı otel – 7 milyon dolar
* Şişli Karakolu yanı İzzetpaşa sokakta 2 bina
* Piri Paşa Mahallesi’nde 2 katlı müstakil ev
* Çatma Mescit Mahallesi’nde 2 bin 386 metrekare tek katlı işyeri –
* Tuzcu Murat Sokak’ta 2 katlı işyeri
* Sururi Çeşme Sokak’da 4 katlı apartman
BAKIRKÖY
Balıklı Rum Hastanesi Vakfının talep ettiği gayrimenkul
*Bakırköy’de halen Finansbank şubesi olarak kullanılan Fahri Korutürk Caddesi’nde konut ve iş merkezi (değer tespiti için eksper gerekiyor)
FATİH
(Balıklı Rum Hastanesi Vakfı, Şişli Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı, Balat Surp Hreşdağabet Ermeni Kilisesi ve Mezarlığı Vakfı, Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektebi Vakfı’nın talep ettiği 30 gayrimenkuller)
*Hacı İsa Mektebi Sokak’ta 2 katlı işyeri olarak kullanılan apartman – 350 bin TL
*Atik Mustafapaşa Mahallesi’nde 3 katlı apartman – 500 bin TL
*Atik Mustafapaşa Mahallesi’nde 3 katlı müstakil konut
*Balat Hacı İsa Mektebi Sokakta tek katlı müstakil yapı – 100 bin TL
*Molla Aşkı Mahallesi’nde 2 katlı müstakil ev – 120 bin TL
*Balat’da tek katlı müstakil konut+işyeri – 130 bin TL
*Balat’da kullanılmayan 2 katlı yapı – 150 bin TL
*Balat’da tek katlı müstakil işyeri – 150 bin TL
*Molla Aşkı Mahallesi’nde 3 katlı apartman – 300 bin TL
*Hacı Evhaddin Mahallesi’nde 3 katlı apartman – 250 bin TL
*İki yüzlü çeşme sokak 2 katlı kagir ev
*İmrahor Mahallesi’nde 2 katlı ahşap bina. Kullanılmıyor. – 80 bin TL
*Hacı Hüseyin Ağa Mahallesi, 3 katlı ahşap apartman – 150 bin TL
*Hüseyinağa Mahallesi tek katlı yığma işyeri – 90 bin TL
*Hatip Musluhiddin mahallesi’nde 3 katlı yığma bina – 170 bin TL
*Hatip Musluhiddin mahallesi 3 katlı yığma bina, daire olarak kullanılıyor – 200 bin TL
*Fener-Kireçhane Sokak betonarme apartman
*Baki Dede Sokak, 3 katlı betonarme apartman – 400 bin TL
*Tevkii Cafer Mahallesi, 3 katlı yığma apartman, kullanılmıyor. – 140 bin TL
*Kasım Günari Mahallesi 2 katlı yığma apartman – 80 bin TL
*İmrahor Mahallesi 2 katlı yığma apartman daire olarak kullanılıyor – 75 bin TL
*Hakami Muhittin Mahallesi tek katlı müstakil ev – 120 bin TL
*Cafer Mahallesi At geçmez sokakta müstakil bina – 200 bin TL
*Kemikli Burun Sokak’da tek katlı kagir apartman
*Kemikli Burun sokakta müstakil yapı. – 100 bin TL
*Hacı Hüseyin Ağa Mahallesi 3 katlı betonarme apartman – 300 bin TL
*Hacı Evhaddin Mahallesi 2 katlı betonarme bina, daire olarak kullanılıyor. 220 bin TL
*Yedikule İstasyon Caddesi’nde 2 katlı ahşap bina – 80 bin TL
*Hacı Evhaddin Mahallesi’nde 3 katlı yığma bina – 100 bin TL
*Hatice Sultan mahallesinde kagir ev
SARIYER
(Yedikule Surp Pırgıç Ermeni Hastanesi Vakfı ve Boyacıköy Surp Yeris Mangas Ermeni Kilisesi ve Mezarlığı Vakfı’nın talep ettiği gayrimenkuller)
*Emirgan Yaver Selahaddin Sokakta mülk. – 500 bin tl
*Emirgan Kantaşı sokakta müştemilat. – 650 bin dolar
*Emirgan Zengerdan sokakta 48 ve 50 numaralar arası 3 bina – 3 milyon dolar
*Sarıyer Mektep Sokaktaki Yeni Mahalle Spor Kulübü – 250 bin TL
*Yenimahalle caddesi 87 numarada işyeri (manav olarak kullanılıyor) – 152 bin TL
*Yenimahalle’de 1-3 numaralardaki 2 bina. Mesken olarak kullanılıyor. – 1 milyon 500 TL
*Yenimahalle Ağabayırlı Sokak 4 numaradaki bina – 600 bin TL
*Büyükdere Mahallesi Canfes Sokak 229 numaradaki apartman. – 1 milyon 500 bin TL
*Büyükdere Mahallesi Cami sokaktaki 18 numaralı apartman – 1 milyon 800 bin TL
EMİNÖNÜ
(Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı, Balat Surp Hreşdağabet Ermeni Kilisesi ve Mezarlığı Vakfı’nın talep ettiği gayrimenkuller
*Saraç İshak Mahallesi, Şakir Efendi Çeşmesi sokaktaki 5 numaradaki yığma kagir bina
*Mimar Hayrettin mahallesi, Esirci Kemalettin sokaktaki 25 numaradaki yığma kagir bina
*Saraç İshak mahallesi, Şakir Efendi Çeşmesi Sokaktaki 1 ve 3 numaralı 2 parseldeki otopark
*Saraç İshak mahallesi Şakir Efendi Çeşmesi Sokakta 2 numaradaki yığma kagir konut.
*Beyazıt mahallesi, Yağlıkçılar sokakta eski eser bir han
*Beyazıt Mahallesi Çadırcılar caddesi 91 numaradaki yığma kağir bina
*Molla Fenari Mahallesi’nde Çemberlitaş otoparkı içinde yığma kagir bina
*Beyazıt Mahallesi, Çadırcılar caddesi 107 ve109 numaralardaki 2 kagir bina
*Rüstempaşa mahallesi Vasıf Çınar caddesi 85 numaradaki yığma kagir bina
*Katip Kasım mahallesi Yeni Sepetci sokak 13 numaradaki betonarme apartman – 500 bin TL
*Katip Kasım mahallesi Langa Karakol sokak 25 numaradaki betonarme apartman – 500 bin TL
*Katip Kasım mahallesi Paşazade sokak numara 37’deki yığma kagir bina
*Beyazıt Mahallesi, Reisoğlu Sokaktaki 37 numarada yer alan kagir bina.
ÜSKÜDAR
Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’nın talep ettiği 4 gayrimenkul
*Burhaniye Mahallesi’nde 714 ada 2 nolu parselde yer alan boğaz ön görünümlü 4 bin metrekare arazi (3 milyon dolar civarı)
*Valide Atik Mahallesi’nde bir kısmı yola gitmiş müstakil ev
*Valide Atik Mahallesi No 21’deki tek katlı müstakil ev
*Kuzguncuk Bahçesaray Sokak Numara 13’de yer alan 2 katlı müstakil ev.
BEŞİKTAŞ
Bebek Ayaz Bostan Sokakta numara 4 ile 36 arasında kalan çok katlı 17 adet apartman
Mecidiye Gözlükçü sokak no 6’da yer alan apartman – 1 milyon TL
Ortaköy Muallim Naci Caddesi 18 numarada yer alan boğaz ön görünümü olan konut – 1 milyon dolar
Mecidiye Palanga caddesi numara 2 de yer alan müstakil Konut – 250 bin TL
Robert Koleji karşısında boğaz ön görünümü olan apartman – 1 milyon dolar
Sekbanlar sokakta boğaz ön görünümü olan apartman – 1 milyon dolar
Arnavutköy Abdullah Molla Sokak 26 numarada yer alan boğaz ön görünümü olan apartman – 1 milyon 500 bin dolar
Mecidiye Büyükşekerci Sokak 23 numarada yer alan konut – 250 bin TL
Mecidiye Çevrimiçi sokak numara 3’deki konut – 250 bin TL
Ortaköy Fakirhane sokak numara 3 de yer alan apartman – 1 milyon TL
Ortaköy Fakirhane sokak karayolları kamulaştırma sınırı içindeki mülk – 100 bin dolar
Mecidiye Çevrimiçi sokak numara 19/1’de yer alan konut – 150 bin dolar
Ortaköy Fakirhane sokak Numara 1’de yer alan konut – 150 bin dolar
Yıldız Çırağan caddesi numara 50’de yer alan ticaret merkezi – 4 milyon dolar
Mecidiye Tarçın sokak numara 16 ve 18’de yer alan 2 apartman – 1 milyon dolar
Ortaköy Bulgurcu Sokak numara 5’de yer alan konut – 250 bin TL
Türkali Maşuklar Yokuşu numara 31’de yer alan müstakil konut – 250 bin TL
Bebek’de Kolejyolu Sokakta boğaz ön görünümü olan konut – 1 milyon dolar
Arnavutköy Düzyol Sokak numara 67’de yer alan boğaz ön görünümünde apartman – 1 milyon dolar
Arnavutköy Dereçıkmazı Sokak numara 2’de boğaz ön görünümü olan apartman – 1 milyon dolar
KADIKÖY
(Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’nın Kadıköy sahil’e çok yakın olan Rasimpaşa bölgesi ve Göztepe’de E5 kenarında yer alan toplam 8 adet gayrimenkul var)
*Göztepe Hatboyu Sokak ile Ege sokağın tesiştiği alandakı 506 ada ve 9 nolu parseldeki çok katlı bina – 1 milyon 200 TL
*Nadir Ağa sokak ve Ağa sokak arasında kalan 507 ada 70 parselde yer alan arazi
*Kazasker Sokak 47 ada 6 nolu parselde yer alan apartman – Daire fiyatı 300 bin TL
*Moda-Bademaltı Sokak’daki 151 ada 29 parselde yer alan apartman – Daire fiyatı 400 bin TL
*Göztepe Yeşilbahar Sokakta 395 ada 3 nolu parselde kalan apartman – 500 bin TL
*Belediye Kat Otoparkı’nın köşesindeki Kırmızı Kuşak Sokağı’nın köşesindeki 31 ada 6 parseldeki arazi
*Kadıköy’ün sahil kısmındaki Rasimpaşa Yurttaş Sokak’daki 215 ada ve 17 parseldeki gayrimenkul – 250 bin TL
*Sahilde İskele Sokak ve Taşlı Bayır Sokağın kesiştiği 563 ada ve 14 nolu parseldeki gayrimenkul – 400 bin TL | Sultan UÇAR / Gazete HaberTürk 4.06.2009

Tartışma

Henüz yorum yapılmamış.

Yorumunuz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Stats

%d blogcu bunu beğendi: