>
you're reading...
OHA, Ortadoğu Haber Ajansı

Mavi Marmara/ Bülent Yıldırım (İHH): “Başsavcılık, saldırıya bizzat katılmış olan askerlerin tespitini isteyerek soruşturmaya devam etmektedir”

IHH22032013İHH başkanı Bülent Yıldırım, örgüt merkezinde Cuma günü saat 19’da yapılan basın toplantısında; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak özür dilediğini ifade etmesini şu şekilde yorumladı: “İnşallah israil bundan sonra biraz daha akıllı davranır. Biliyorsunuz Gazze saldırısı sırasında çok hoyrattı. Sonra ‘One Minute’ olayı oldu. Demek ki cesur ve kararlı olursanız ulaşamayacağınız bir şey yoktur. Bu yaşanan son süreç dünyaya hakkın, haklının kazanacağını göstermesi açısından çok önemlidir.” Bülent Yıldırım, 6 Kasım 2012’de açılan; İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi ‘ nde görülmeye devam edilen Mavi Marmara Davası ile ilgili şöyle konuştu:

IHHmaviyaygara

Bülent Yıldırım, İHH örgütünün Fatih’teki Genel Merkezinde [Şubat 2013)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, devletin kolluk güçlerine ve istihbarat güçlerine verdiği talimatlarla saldırıya bizzat katılmış olan askerler ve emri veren asker ve sivil sorumluların tespitini yaparak haklarında yeni kamu davaları açmak için soruşturmaya devam etmektedir. Dolayısıyla yürürlükte olan mevzuat bakımından mevcut dava, saldırıda işlenen suçlar göz önüne alındığında kamu davası niteliğinde olup şikayete bağlı olmadığı gibi herhangi bir şikayetten vazgeçme halinde dahi niteliği gereği yargılama süreci devam edecektir. Ayrıca suçların niteliği gereği söz konusu dava zamanaşımına tabi değildir. Bu noktada Türkiye Adli Mercileri önünde görülmekte olan davanın herhangi bir hüküm olmaksızın siyasi bir müdahale ile durdurulması ya da ortadan kaldırılması imkansızdır. Kaldı ki Mavi Marmara mağduru olan müvekkillerimizin kendilerine ödenecek herhangi bir tazminat karşılığında, işlenen suçlar bakımından şikayetlerinden vazgeçmesi söz konusu dahi edilemez. Bu sebeplerle, saldırıda işlenen suçların her bir faili, ulusal ve uluslararası yargı mercileri önüne çıkarılıp cezalandırılıncaya kadar, müvekkillerimiz adına, hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.”

“Mavi Marmara Katliamı ve Talimat Yargılaması” başlıklı (7 Kasım 2012) yazısında Efkan Bolaç, Mavi Marmara Davası konmusunda: “Hiçbir şekilde hukuki anlam ifade etmeyecek bir yargılama devam etmektedir”, kanısına varmıştı. Alıntılar:
[…] 1994 yılında inşası tamamlanan Mavi Marmara yolcu gemisi İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. adına kayıtlıyken 800.000 USD bedelle İnsani Yardım Vakfı (İHH) adlı vakfa satışı yapıldı. 30 Mayıs tarihinde yola çıkarken ve çıkmadan önce iktidar partisi tarafından muazzam bir destek gördü ve uğurlandı. Beraberinde 5 gemi daha seyrüsefere başladı ve Lübnan açıklarında İsrail tarafından müdahale edildi.[…] İsrail’in yaptığını hukuki bağlamda tartışmak gerekmekte olup yapılan yanlışların bir kere daha kamuoyuna sunmak gerekmektedir.
Konu ile ilgili Yrd. Doç. Reşat Volkan GÜNEL verdiği bilgilerde var olan aksaklıkları ve uluslararası hukuk bağlamında yapılacakları anlatmış. Buna göre:
jekileviaskerikoBirleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre genel olarak üç tip gemi vardır; savaş gemisi, kamu hizmetine tahsis edilmiş devlet gemisi; ticari gemi. Mavi Marmara gemisi hiçbir tipe girmemektedir
Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre geminin tabiiyetsiz olduğundan şüpheleniliyorsa barış zamanında dahi gemiye ziyaret hakkı doğar ve iki veya daha fazla devletin bayrağı altında seyreden ve bunları işine geldiği gibi kullanan bir gemi, bu tabiiyetlerden hiçbirini diğer devletlere karşı ileri süremez ve tabiiyetsiz bir gemi gibi işlem görür. Mavi Marmara Komor bandıralı ama Türk bayrağı çekmiş bir gemidir. Bu hileli durum İsrail’in gemiye çıkması için haklı bir sebep yaratır. Haklı veya haksız, Gazze bölgesi fiilen İsrail devletinin kontrolünde bir savaş bölgesidir. Savaş bölgesine yönelen ve açıkça rotasını buraya kıran bir gemiye uluslararası sular da olsa, savaş hukukuna göre savaşan taraflar müdahalede bulunabilir. Komor İslam Cumhuriyeti bayraklı Mavi Marmara üzerinde Türkiye’nin yetkisi yoktur. Türkiye, olaylarda vatandaşına karşı suç işlendiği iddiası ile Türk Ceza Kanunu’na göre sorumluların şahsı hakkında Türk mahkemelerinde yargılamaya gidebilir. Ancak sorumlu İsrail askerleri Türkiye’ye gelmediği sürece böylesi bir ceza yargılaması somut bir sonuç ifade etmez. Diğer yandan, devletler hukukuna göre devletlerin egemenlik amacı ile yaptığı fiillerden ötürü hiçbir devlet yabancı bir mahkemede yargılanamaz. Uluslararası Adalet Divanı’na gitmek ise her iki tarafın rızası ile kullanılabilecek bir seçenektir, şikâyet mercii değildir.
Savaş hukukunda sivilleri öldürmek kesinlikle yasaktır diye bir hüküm yoktur.
Hamas, Türkiye’nin da altına imza koyduğu uluslararası belgelere göre bir terör örgütüdür.
disisleri22122012Reşat Volkan GÜNEL tarafından var olan bu zaaflar bilinmesine rağmen bu geminin ve gemilerin yola çıkarılması doğru olmayıp bir anlamda gereksiz ve insanları canlarına mal olan bir çıkıştır. Bu tarz girişimler siyasete kurban edilmemelidir.
Uluslar arası hukuk anlamında bu kadar zaaf varken gemiye binen yolcuların şehadet mertebesine ulaşmak için gidiyorum demesi ise ayrı bir muamma ve sorudur.
Bütün bunlar bir kenara bırakılmış ve sorun devletlerarası hukuk düzleminde çözülecekken olaya yine siyaset karışmış ve bunu oya tahvil edebilmenin yolları aranmıştır.[…] İddianame’nin Birleşmiş Milletler Mavi Marmara Raporunun formatında hazırlandığı ve neredeyse bazen birebir aynı ifadelerin kullanıldığı görülecektir.
İddianamede 4 şüpheli (hala sanık değil) bulunmakta olup 490 müşteki ve mağdur var.
ŞÜPHELİLER: 1-RAU ALUF GABİEL ASHKENAZİ- Yosef oğlu 1954 Hagor doğumlu, olay tarihinde İsrail Genel Kurmay Başkanı.[…] KeHaber Notu: Mahkemenin IDF’de en yüksek askeri rütbe olan “Rav Aluf”u, Gavriel Ashkenazi’nin adı sandığı beliriyor. İslamcı gazete ve TV’ler de aynı şekilde kullanılıyor: “İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashkenazi…”
Hazırlanan iddianame İstanbul 7. Ağır Ceza mahkemesine gönderilmiş ve iddianame kabul edilerek duruşma açılmıştır. Ancak duruşma tamamen bir gösteri niteliğinde olup “Russel tarzı” bir vicdan mahkemesinin kurulmasının daha doğru ve etkili olacağını düşünmekteyim.
minettarizMahkeme duruşmaya hazırlık safhasında verdiği kararlara göre bir kısım eksiklikler bulunmaktadır.
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine İsrail’in taraf olan devletler arasında yer aldığı, sanıkların da İsrail vatandaşları olduğu anlaşılmakla; iddianameden bir suret eklenip, duruşma gün ve saati ile 5271 sayılı CMK da yer alan ihtaratların da yer aldığı Tebligat evrakının İsrail yetkili Adli Makamlarına gönderilmesi ve tebligat yapılıp yapılmadığının öğrenilmesinden sonra duruşmanın başlanılması gerekmektedir.
İsrail Yetkili Adli Makamlarına gönderilmek üzere hazırlanacak tebligat evrakı tercüme edilmemiş ve hala tebliğ edilmemiştir.
Sanıkların üzerine atılı Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Azmettirme suçları için yasada öngörülen cezanın alt haddi göz önünde tutularak CMK 150/3 maddesi gereğince sanıklara zorunlu müdafii atanması gerekmektedir. Ancak atamanın yapılabilmesi için sanığa tebligatın yapılmış olması ve haklarının hatırlatılması gerekmektedir.
Ceza muhakemesi kanunumuza göre var olan bu eksiklikler giderilmeden duruşmanın başlamaması ve kendisinin davadan haberdar edilmeden duruşmaya sanık adına katılması için müdafii istenmesi hukuka ve kanuna aykırıdır. BU SEBEPLE ATANMIŞ OLAN MÜDAFİİLERİN (AVUKATLARIN) BARO TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLMESİNİNİ SONA ERDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
Yapılan yargılama ile ilgili diğer eksiklikler başka bir yazının konusudur. Hiçbir şekilde hukuki anlam ifade etmeyecek bir yargılama devam etmektedir. Konunun bir talimat yargılaması olduğu izlenimi sakil bir şekilde ortada durmaktadır ve bu durumun yargının ciddiyetine zarar vereceği düşüncesindeyim.
“Mavi Marmara Katliamı ve Talimat Yargılaması”  (7 Kasım 2012) Efkan Bolaç 

İHH: “Mavi Marmara’ya saldıranlar arasında Yahudi asıllı Türk vatandaşları bulunuyordu”…

POSTED BY  ⋅ 22 ŞUBAT 2013 ⋅ 5 YORUM
İHH Başkanı Bülent Yıldırım, “Mavi Marmara davasında ortaya çıkan en önemli şey saldıranlar arasında Yahudi asıllı Türk vatandaşlarının bulunduğudur” iddiasını öne sürüdü. İHH Başkanı Bülent Yıldırım, örgütün Fatih’teki Genel Merkezi’nde medya mensuplarına verilen yemekte söz aldı. Yıldırım, İstanbul’da devam eden Mavi Marmara davasında ortaya çıkan önemli olarak algıladığı “bilgiyi” açıkladı. Yıldırım, “Mavi Marmara gemisinde yardım … Okumaya devam et »

 

Tartışma

Mavi Marmara/ Bülent Yıldırım (İHH): “Başsavcılık, saldırıya bizzat katılmış olan askerlerin tespitini isteyerek soruşturmaya devam etmektedir”’ için 9 yanıt

 1. Ahmet Davutoglu bir zamanlar Samdaki SELAHATTIN EYYUBI camiinde namaz kilacagini soyluyordu ! Simdiki durumlar buna el vermediginden Camlicadaki Erdogan camiinde bu niyetini kolaylikla yerine getirebilir ! Ustelik hic bir hayati tehlike olmadan ! RTE yine bu cilgin projesiyle kendi yandaslarini memnun ve berhudar ediyor !

  Posted by veysel bildirici | 31 Mart 2013, 12:42 pm
 2. SIZLER NE DIYORSUNUZ ? RTE GELMIS GECMIS EN BUYUK CILGIN PROJE USTASI OLUP CEVRECILERIN BUTUN MUHALEFETINE RAGMEN # INADIM INAT KICIM IKI KANAT # MISALI CAMLICA TEPESINE KENDI ISMINI TASIYACAK CAMI ICIN TOPRAK HAFRIYATINI BASLATMIS BULUNUYOR ! ONUN GIBI BOYUK ADAM TARIHTE GORULMEDI ?!

  Posted by Egemen Dalkavuk | 31 Mart 2013, 3:08 am
  • Çamlıca tepesine cami yerine, Suriye garibanları için modern konuk sitesi kursaydı ya!

   Posted by SÜTÜBOZUK | 31 Mart 2013, 7:48 am
  • Çamlıca Camiinin ismi, Recep Tayyıp veya Emine Hatun yerıne, “Cihan Halifesi II. Abdülhamit Han” olmalıdır. Zira, Osmanlıda “ümmetçilik” ilkesinin öncülüğü ona aittir.
   Bununla beraber, İmam Hatip mezunu olduğundan, Abdülhamit Camiinde, ilk namazın Sayın Başbakanımız tarafından kıldırılması caizdir.

   Posted by GÖKSEL ULUBATLI | 31 Mart 2013, 2:24 pm
 3. Israil ozur dilemekle buyuk bir hata isledi ! Turklugu asagilayan ve Sanli Turk Ordusunu hadim eden Turklugu inkar eden birisine hic itimat edilir mi ? Simdi hem kendi yandaslari nezdinde puan topladi hem de bizim gibi Ataturkcu laik Turkleri zor bir durumda birakti ! Israil bir daha sefere dusunsun kiminle alis veris yapilir ! Boyle cakma Devlet adamlarindan hayir cikmaz !

  Posted by Hikmet Bayindir | 30 Mart 2013, 2:08 pm
 4. BU MAVI MARMARA TRAJEDISININ BAS SORUMLULARI RTE VE ONUN AKIL HOCASI AHMET DAVUTOGLUDUR ! 9 TURK VATANDASINI BILEREK KURBANLIK OLARAK OLUME GONDERDILER ! O ZAMAN NE DIYE 11 AKP MILLETVEKILI GEMIYE SON ANDA BINMEKTEN VAZGECTILER ? BU OLUMLERIN VEBALINI UZERLERINDE TASIYORLAR ! MAHKEMEYE VERILMESI ICAB EDEN BU KIFAYETSIZ YETERSIZ SOZDE DEVLET ADAMLARIDIR !

  Posted by TAYFUN OZTURK | 28 Mart 2013, 5:29 am
  • ERDOĞAN ve DAVUTOĞLU
   Türkiye, Kürt ve Suriye çamuruna batmış durumda. Bu gidişle, iki ahbap .çavuşlar Türkiye’nin başına k,mbilir daha ne belalar açacaklar.
   Tanrı, bunlara DUR demesini beceremeyen Türkiye halkının taksiratını bağışlasın. Zira, bu hegamede kabak onun başında patlayacak.

   Posted by Güçhan | 28 Mart 2013, 9:18 am
 5. GAZZA DA GAZZA ! YILMAZ OZDILIN BUGUNKU GAZZA MAKALESI IBRET VERICIDIR ! HERKES OKUMALI NELER DONUYOR NELER ! MEMLEKETTE BUNCA YOKSULLUK BUNCA SEHIT VARKEN BIRAZ ONLARA ACIMALI !!! GAZZADAKILERIN PETROL ZENGINI ARAB KARDESLERI VAR ! ONLAR YETERI KADAR YARDIM EDIYORLAR ! SURIYEDEN GELEN 300.000 MULTECI BASIMIZA DERT OLDU ! TRT1 SIMDIYE KADAR 600 MILYON DOLAR HARCANDIGINI ANCAK ARAB DEVLETLERININ HIC PARA GONDERMEDIGINI YANA YAKILA ANLATIYOR ! ONCE CAN SONRA CANAN DEMISLER ! SURIYE SINIRI KEVGIR GIBI OLMUS ! NE KADAR EL KAIDECI TERRORIST VARSA SERBESTCE GIRIP CIKIYOR ! GUNEY ILLERIMIZDEKI ESNAF KAN AGLIYOR ! BIRAZ KENDIMIZE GELELIM !!!

  Posted by TAYFUN OZTURK | 24 Mart 2013, 2:50 pm
 6. En son Israil Istihbarati ile yakinligi bilinen DEBKA sitesine gore Turk Ordusunun son derece ihtiyaci olan bazi askeri malzemeler Amerikanin ricasi ile Turk Makamlarina teslim edilince yakinlasma sureci basladi . Obama da herseyin eskisi gibi olacagini garanti eden Erdogani Netanyahu arayip ozur diledi ve muzakereler icin yol haritasi cizildi .Simdi de Terror Orgutu IHH ve bir bassavci cikip pismis asa su koyuyorlar ! Bu memlekette kac tane Bas var ? Yoksa Sayin Erdogan T.C. BASBAKANI OLARAK hic mi sozu gecmiyor ! Kaldiki Turkiyenin de muvafakatiyla hazirlanan BM MAVI MARMARA raporu ISRAILI HAKLI CIKARMIS IDI ! SEREFLI AVUKAT EFKAN BOLAC VE YINE SEREFLI HUKUK YRD DOCENT RESAT VOLKAN GUNEL bu hususu yazmis olduklari raporlar ile TEYID EDIYORLAR !

  Posted by AZNOTON BABA | 24 Mart 2013, 1:09 pm

Yorumunuz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Stats

%d blogcu bunu beğendi: